جشنها واعیاد ایرانیان باستان
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱۳  کلمات کلیدی:

 آبشار مارگون--استان فارس

                    به نام خدا

سلام عزیزان

  طبق وعده در این پست ادامه جشنها و اعیاد ایرانیان باستان را نقل خواهم کرد:

۴-جشن تیرگان

  جشن تیرگان یا آبریزان در تیر روز از تیر ماه انجام می گرفت.اکنون نیز زرتشتیان این روز راجشن گرفته با آب پاشیدن به یکدیگر ،شادی سر می دهند.در اینروز ایرانیان بر تورانیان پیروز شدند.

۵-جشن مهرگان

  زمان این جشن روز مهر ایزد از مهر ماه است.در آنروز ایرانیان به رهبری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر شوریده اورا در بند کردندوفریدون پسر آبتین راکه از خاندان جمشید بود بر تخت نشاندند.

۶-جشن سده

   بحساب قدیم جشن سده در دهم بهمن ماه که آبان روز نام داشت برگزار می شد. در این روز که پنجاه و پنج روز پیش از جشن نوروز قرار می گرفت ، هوشنگ شاه آتش را بدست آورده بود و وجه تسمیه ی آن به سده آنست که با روز سدم از چهره ی دوم سال انطباق داشت.

ایرانیان قدیم سال را به دو بخش تقسیم کرده و هر بخش را یک چهره می نامیدند: چهره ی نخست از اول فروردین تا آخر مهر که هفت ماه بود و آنرا تابستان می گفتند،و چهره ی دوم از اول آبان تا آخر اسفند یعنی مدت پنجماه که آنرا زمستان می خواندند. در این روز مردم آتش افروخته بر گرد آن دور می زدند و سرود می خواندند و شادی می کردند.نظر به اینکه در گذشته ماهها عموما سی روز بود ، جشن سده در دهم بهمن ماه واقع می شد. ولی اکنون که روزهای کبیسه ی آخر سال را حذف کرده و شش روز به شش ماه اول سال افزوده اند، این جشن در چهارم بهمن قرار  می گیرد که آن را مهر روز می نامند.

  ۷-جشن ماهها

   ایرانیان باستان هر روزی از ماه را که نامش همانند نام ماه بود ، جشن می گرفتند، مانند فروردین روز یا فروردینگان در فروردین ماه، اردیبهشت روز یا اردیبهشتگان و خرداد روز یا خردادگان در ماه خرداد.

خسته نباشید.امیدوارم مورد پسند واقع شده باشد.

                                                             در پناه حق


 
 
 
 

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک