خدمت تمامی عزيزانی که شايد روزی گذارشان به  کنج خلوت اين حقير بيفتد سلام عرض می کنم.

من امير هستم. مردی ميانسال  دارای همسری مهربان ودو فرزند که سرمايه های زندگی وحاصل جوانی ما دو نفر ميباشند.

قصدم  از براه اندازی اين وبلاگ نه ادعای فضل بود که فاقد آن ميباشم و نه وقت گذرانی که اتفاقا با کمبود اين نيز مواجه ميباشم.

سعی خواهم کرد محفوظاتم از تاريخ اين مرزو بوم را آنگونه که خود فهميده ام به رشته تحرير بياورم.

باشد که مقبول افتد.

در پناه حق باشيد

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
vatandoost

منتظريم آقای ايران منش

مهدي

خوش آمديد. شاد باشيد.