حضرت علی (ع)

 

                      بنام خدا 

سلام

با اجازه شما وبا توجه به موقعیت زمانی می خواهم گریزی  از تاریخ ایران به تاریخ عربستان بزنم.

میخواهم از علی(ع)  بنویسم هر چند که از او نوشتن بسیار سخت ودشوار است .او چنان شخصیت بزرگی داشت که درکش از توان ذهن کوچک ما بیرون است. اما تلاش خود را خواهم کرد تا بصورت تاریخ نویسی گوشه ای از زندگی پر بار او را بنویسم.

علی (ع) پسر ابوطالب پسر عم و داماد پیامبر و مادرش فاطمه دختر اسد..فرزند هاشم..پسر عبد مناف بود.وی بنا به روایتی در روز جمعه سیزدهم رجب سال سی ام و به قولی در روز سیزدهم رجب سال بیست و هشتم عام الفیل دیده به جهان گشود.مولدش کعبه بود..زیرا مادرش به طواف خانه ی خدا اشتغال داشت که آثار وضع حمل را احساس کرد و در همان محل مولود گرامی خود را به دنیا آورد.

علی (ع) از پنج سالگی در خانه و تحت توجه حضرت محمد (ص) به سر می برد و پس از بعثت پیامبر اکرم اولین مردی بود که آئین اسلام را پذیرفت.خلافت علی پنج سال به طول انجامید.

بیشتر این دوره صرف مبارزه با سه گروه مخالف شد که آنها را ناکثین*..قاسطین*..مارقین*..خوانده اند.و این مبارزات تحت عنوان جنگ جمل..جنگ صفین و جنگ نهروان صورت گرفت .

علی پس از جنگ با خوارج و شکست آنها بود که داشت برای مبارزه با معاویه آماده می شد .اما در همین احوال یکی از خوارج به نام عبد الرحمن بن ملجم مرادی وی را به قتل رساند .جسد پاک علی (ع) در نجف به خاک سپرده شد .

طول عمر آن حضرت به اختلاف روایات پنجاه و هشت سال و شصت و سه سال قید گردیده است که رقم اخیر درست تر به نظر می رسد.

خدایا ما که چون علی نتوانیم بود.سعادت دوست داشتن او را به ما عطا کن و ما را از محبین اهل بیت قرار ده....آمین

ناکثین((کسانی بودند که بیعت آن حضرت را نقض کرده و سر به مخالفت برداشتندو در صدد عزل وی بر آمدند ..طلحه و زبیر و طرفدارانشان را می توان از جمله ی ناکثین دانست))جنگ جمل به رهبری عایشه همسر پیامبر

قاسطین((به آنهایی اطلاق می شد که خلافت علی (ع) را از ابتدا قبول نداشته قتل عثمان را به تحریک آن حضرت می دانستند و به انتقام خون عثمان با وی نبرد کردند مانند معاویه و عمروعاص))جنگ صفین به رهبری معاویه

مارقین ((نامی بود که بر خوارج نهاده شد آنها کسانی بودند که پس از فریب خوردن ابو موسی در امر حکمیّت دست از بیعت با علی (ع) بر داشتند .))جنگ نهروان به رهبری عبد الله بن وهب الراسبی

/ 2 نظر / 14 بازدید
احمدی

علی حقيقتی بر گونه اساطير-سخن گفتن درباره علی(ع) بی نهايت دشوار است زيرا علی تنها يک قهرمان يا يک شخصيت تاريخی نيست،هر کس درباره او از جهات و ابعاد مختلف بررسی می کند نه تنها خود را در برابر يک فرد برجسته انسانی بلکه در برابر يک معجزه يک مسئله يامعمای علمی خلقت احساس می کندبنابراين درباره علی سخن گفتن،گفتار در برابر يک شخصيت نيست بلکه درباره معجزه ای است که بنام و بصورت انسان در تاريخ متجلی شده است.نقشی که علی داشته،پيروزيها و شکستهايش،موقعيتش در جامعه خود و کيفيت رهبری سياسی واجتماعی اش مقايسه اوبارقبای سياسی اش،مقام و موقعيتی که حضور او رادر تاريخ اسلام در زمان حياتش و همچنين حياتی که پس از امامتش در تاريخ اسلام پيدا کرد،همه مسائلی است که در برابر محقق مطرح است.

احمدی

از اين جهت است که می کوشم به عنوان يک انسان شناس،انسانی را به نام علی با همه شگفتيها و معجزات و ابعاد پيچيده شخصيت او مورد رسيدگی قراربدهم.بنابراين اين شخصيت بزرگ را درتاريخ و در نقش بشريت قرار داده و مورد مطالعه قرار می دهم و آن اين است که: هست علی و انسان،انسان با خصوصياتش ،با ايده الهاوآرزوهايش دارای خصائل ويژه ای است که در آن آرزوها و اميدها و خصائل،اين شخصيت بزرگ و معجزه آسا بنام علی موقعيت ويژه خودش را دارد از اينرو پاسخ به اينکه علی در انسانيت چه مقامی دارد بسيار مشکل است زيرا هم بايد علی را شناخت که خود يک معضل فلسفی و معمای علمی است و نه يک بيوگرافی صرف و هم شناخت او موکول است به شناخت يک موجود پيچيده مجهول بنام انسان که مجهولترين موجود در علم انسان است.ازاينروست که بايد غدير را نه تنها به شيعه و نه تنها به مسلمانان،بلکه بايد به انسان تبريک بگوييم.